Plugin tạo mã giảm giá giống shopee miễn phí

(đánh giá) 599 đã bán

0

Đã bán: 599
  • Sử dụng mã giảm giá giống shopee cực đơn giản
  • Plugin gợi ý các mã giảm giá cho khách hàng.
  • Hiển thị được ở các trang checkout, cart, và dạng shortcode(đặt shortcode ở đâu thì hiện ở đấy.)
  • Áp dụng mã giảm giá AJAX.

 

31/08/2022 Mới nhất Vĩnh viễn THÔNG TIN NHÀ SẢN XUẤT
Plugin tạo mã giảm giá giống shopee miễn phí

0

Danh mục: