Ngân hàng Vietcombank

  • Nguyễn Văn Thế
  • Stk: 0501 0000 92258
  • Chi nhánh Bắc Sài Gòn

Nội dung: Mã đơn hàng

Thanh toán cổng  Pay pal

Nội dung: Mã đơn hàng

Thanh toán cổng momo

  • Nguyễn Văn Thế
  • Điện thoại: 038.6019.486